Kontakt

| ecdl | informatyka | technologie informacyjne | podyplomowe | dla nauczycieli | warszawa |

Szczegółowe informacje o studiach można uzyskać:

Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki SGGW
Podyplomowe Studia Informatyka i Technologie Informacyjne
ul. Nowoursynowska 159
02-776 Warszawa

budynek 34, piętro III, pokój 3/35 lub 3/36B

tel. kom. (48) 696-158-701 (informacje o studiach),
tel. (48) (22) 59-37-214 (tylko składanie dokumentów),
e-mail: infouz@sggw.pl

Plan Kampusu SGGW