Start

| ecdl | informatyka | technologie informacyjne | podyplomowe | dla nauczycieli | warszawa |

Szanowni Państwo!

z przyjemnością informujemy, że w dniu 13 lipca 2017r. rozpoczęliśmy rekrutację na VII edycję studiów podyplomowych „Informatyka i Technologie Informacyjne” w roku akademickim 2017/2018.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą studiów, które oprócz solidnej wiedzy i przydatnych w pracy zawodowej umiejętności praktycznych, dają kwalifikacje do nauczania w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych przedmiotów informatycznych.

Dodatkowe informacje na temat studiów możecie Państwo uzyskać pisząc na adres e-mail: infouz@sggw.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu: 696-158-701.

Harmonogram zjazdów obecnie trwającej, VII edycji studiów znajduje się
w dziale Dydaktyka.

Do kogo są adresowane studia?

Ofertę naszych studiów kierujemy do osób, które chcą zdobyć lub rozszerzyć wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu (1) podstaw technologii informacyjnych, (2) użytkowania komputerów i systemów operacyjnych, (3) oprogramowania użytkowego, (4) programowania komputerów, (5) technologii komunikacyjnych i sieci komputerowych, (6) projektowania stron i portali internetowych, (7) metodyki prowadzenia szkoleń i nauczania z wykorzystaniem e-learningu.

Jakie uzyskasz korzyści?

  • Zdobędziesz rzetelną wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu informatyki i technologii informacyjnych przydatne w pracy zawodowej oraz życiu prywatnym;
  • Kwalifikacje do nauczania „Zajęć komputerowych” i „Informatyki” w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych (zgodnie z rozp. Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku „W sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli …” z późn. zmianami);
  • Przygotowanie do nauczania „Zajęć komputerowych” i „Informatyki” w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych (zgodnie z rozp. Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku „W sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela”) po odbyciu praktyki dydaktycznej zgodnie z programem studiów, w szkole lub placówce realizującej kształcenie na danym etapie edukacyjnym lub etapach edukacyjnych;
  • Zostaniesz wszechstronnie przygotowany do uzyskania Europejskich Certyfikatów Umiejętności Komputerowych (ECDL-Start, ECDL-Core, ECDL-Advanced, ECDL-WebStarter);
  • Uzyskasz pięć certyfikatów potwierdzających kompetencje uzyskane w trakcie studiów wystawianych we współpracy z Microsoft;
  • Będziesz mógł uczestniczyć w programie Microsoft Developer Network Academic Alliance (MSDN AA), w ramach którego uzyskasz za darmo wybrane oprogramowanie Microsoft;
  • Będziesz miał dostęp do materiałów dydaktycznych z przedmiotów realizowanych na studiach przez 24 godziny na dobę za pośrednictwem platformy e-learningowej;
  • Otrzymasz prezent w postaci pen-drive.
Zgodnie z rozp. Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku „W sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli …” z późn. zmianami, do zajmowania stanowiska nauczyciela wymagane jest przygotowanie pedagogiczne.